Nüfusumuzun yüzde 15,1’i genç!

ANKARA (İGFA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gençlik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1’ini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8’ini oluştururken bu oran 2013 yılında yüzde 16,6 ve 2023 yılında yüzde 15,1 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1’e düşeceği öngörüldü.

Yaş grubuna göre genç nüfus oranı, 2023

Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü.

Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,1 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,5 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %8,9 ile Bulgaristan, yüzde 9,5 ile Litvanya ve Slovenya, yüzde 9,7 ile Polonya ve Letonya olduğu görüldü.

Eğitim seviyesi ve cinsiyete göre okullaşma oranı, 2022/’23

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5 ile Hakkari oldu.

Genç nüfusun yüzde 30,3’ünün 15-17 yaş grubunda yer aldığı görülürken, beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki gençler için 63,5 yıl oldu. Hayat Tabloları, 2020-2022 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,5 yıl, erkekler için 74,8 yıl ve kadınlar için 80,3 yıl oldu.

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,6 katı oldu.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 51,2 oldu.

İstihdamdaki gençlerin %55,3’ü hizmet sektöründe yer aldı.

İllere göre genç nüfus oranı, 2023

GENÇ NÜFUSUN OBEZİTE ORANI ARTI

Öte yandan Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2019 yılında genç nüfusun obezite oranı yüzde 4,6 iken bu oran 2022 yılında %5,0 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2019 yılında bu oranın %4,8 iken 2022 yılında yüzde 5,3’e, genç kadınlarda ise 2019 yılında yüzde 4,5 iken 2022 yılında yüzde 4,6’ya yükseldiği görüldü.

Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı azaldı.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 86,8 oldu.

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 23,7 ile başarı, yüzde 12,6 ile sevgi izledi.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2022 yılında %96,9 iken 2023 yılında yüzde 97,5 oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x